Vilkår – Generelle betingelser

§1 Bekreftet pris gjelder forutsatt at utleieobjektet ikke skal benyttes til flere personer enn den er klassifisert for. Evt. tillegg etter gjeldende priser.

§2 Ved avbestilling senest 1 mnd. før ankomst vil forskudd bli refundert i sin helhet, minus kr 400 for adm. kostnader.

§3 Ved avbestilling senest 3 uker før ankomstdato vil 50% av fakturert forskudd bli kreditert.

§4 Ved avbestilling senere enn 3 uker før ankomstdato vil ikke fakturert forskudd bli kreditert.

§5 En eventuell avbestilling må være skriftlig. Den kan evt. mailes til booking@campingplassen.no. Vi anbefaler våre gjester på forhånd å anskaffe seg en avbestillingsforsikring.

§6 På avreisedagen må utsjekking skje senest kl 1100 (kl 1300 for campingenheter). Om gjesten etter eget ønske fremskynder avreisen ifht. bestilt avreisedato, refunderes ikke leien ifht. hva som er bestilt og bekreftet.

§7 Ankomst tidligst kl 1500 (vennligst gi beskjed dersom dere kommer etter kl 1800). Hele leien må være betalt på forskudd. Ta med kvittering for innbetalt beløp. Denne vises i resepsjonen ved innsjekk.

§8 Manglende forskuddsinnbetaling er ikke lik avbestilling, men Hamre Familiecamping kan da ikke garantere at utleieobjektet er ledig. Skulle ikke utleieobjektet bli utleid, vil kravet på leien bli opprettholdt.

§9 Med ankomstdato forstås den dato utleieobjektet er reservert fra.

§10 Bekreftet bestilling gjelder kun for bestilte rom-/hyttestandard. Ønske om å leie et spesifikt hyttenummer/romnummer imøtekommes så langt mulig, men kan ikke garanteres/bekreftes.

§11 Hamre Familiecamping ber om forståelse for at feil eller mangler som måtte oppstå på utleieobjektet under ferieavviklingen, kanskje ikke kan repareres samme dag. Dette på grunn av ferieavvikling også hos våre leverandører.

§12 Hamre Familiecamping forbeholder seg retten til å benytte sine faste leverandører.

§13 Hamre Familiecamping fraskriver seg ethvert erstatningsansvar for tap eller skade på verdier/eiendeler som oppbevares i utleieenheten, samt forhold nevnt i §§ 10 og 11. Hamre Familiecamping kan etter egen vurdering gi vederlag for slikt.

§14 Hamre Familiecamping fraskriver seg ethvert ansvar for forhold som regnes å være utenfor vår kontroll.

§15 Disse vilkår regnes som akseptert ved innsjekking/bestilling. Ved forhåndsbestilling kan ordren avbestilles kostnadsfritt innen 24 timer dersom vilkårene ikke aksepteres. Evt. kan avbestilling sendes på mail til booking@campingplassen.no

Copyright Hamre Familiecamping 2016 | All rights reserved | Design og utvikling av Egde Consulting