Vilkår – Generelle betingelser

§1 Bekreftet pris gjelder forutsatt at utleieobjektet ikke skal benyttes til flere personer enn den er klassifisert for. Evt. tillegg etter gjeldende priser.

§2 På avreisedagen må utsjekking skje senest kl 11:00. Om gjester etter eget ønske fremskynder avreisen ifht. bestilt avreisedato, refunderes ikke leien ifht. hva som er bestilt og bekreftet.

§3 Ankomst tidligst kl 16:00 på hytter og tidligst kl. 13:00 på camping. Hele leien må være betalt på forskudd.

§4 Manglende forskuddsinnbetaling er ikke lik avbestilling, men Hamre Familiecamping kan da ikke garantere at utleieobjektet er ledig. Skulle ikke utleieobjektet bli utleid, vil kravet på leien bli opprettholdt.

§5 Med ankomstdato forstås den dato utleieobjektet er reservert fra.

§6 Bekreftet bestilling gjelder kun for bestilte standard. Ønske om å leie et spesifikt hyttenummer/romnummer/plassnummer imøtekommes så langt mulig, men kan ikke garanteres/bekreftes.

§7 Hamre Familiecamping ber om forståelse for at feil eller mangler som måtte oppstå på utleieobjektet under ferieavviklingen, kanskje ikke kan repareres samme dag. Dette på grunn av ferieavvikling også hos våre leverandører.

§8 Hamre Familiecamping forbeholder seg retten til å benytte sine faste leverandører.

§9 Hamre Familiecamping fraskriver seg ethvert erstatningsansvar for tap eller skade på verdier/eiendeler som oppbevares i utleieenheten, samt for forhold nevnt i §§ 7 og 8.

§10 Hamre Familiecamping fraskriver seg ethvert ansvar for forhold som regnes å være utenfor vår kontroll.

§11 Disse vilkår regnes som akseptert ved bestilling. Ved forhåndsbestilling kan ordren avbestilles kostnadsfritt innen 24 timer dersom vilkårene ikke aksepteres.

Copyright Hamre Familiecamping 2016 | All rights reserved | Design og utvikling av Egde Consulting