Ordensregler på campingplassen

Velkommen til Hamre Familiecamping

Innenfor en campingbedrift bor mange mennesker på et begrenset areal. De har forskjellige vaner, og dette er nettopp en del av det fascinerende og spennende ved camping. Men, dette betyr også at det nødvendigvis må gjelde noen regler slik at man unngår at gjestene er til sjenanse for hverandre. For gjester som har inngått avtale om sesongleie gjelder retningslinjer for sesonggjester i tillegg til nedenstående.

 

§ 1 Ankomst 

 

Gjesten melder sin ankomst i resepsjonen, oppgir navn og fast hjemstedsadresse, og viser legitimasjon. Avgift for oppholdet blir betalt etter gjeldende priser.

 

Er det spesielle forhold med boenheten din, si i fra ved ankomst.

 

 

 

§2 Sikkerhet

 

a) Gjesten skal rette seg etter betjeningens anvisninger, og plikter å sette seg inn i forskrifter som vedrører brannvern, gass og evt. andre særbestemmelser. Brannsikkerhetsavstand på minimum 3 meter mellom boenhetene (og faste installasjoner slikt som fortelt, markiser osv.) skal overholdes.

 

b) Det må bare benyttes campingutstyr av normal type og størrelse. Graving i bakken må ikke finne sted. 

 

c) Det vises hensyn overfor andre gjester og campingplassens naboer. Bilkjøring er bare tillatt mellom innkjørsel og egen tildelt p-plass. Hjelp å holde branngatene åpne – parker som anvist. Mellom kl. 23.00 og 07.00 er det ikke tillatt med kjøring inne på campingplassen. Biler kan i dette tidsrommet parkeres på parkeringsplassen på stranda nedenfor campingplassen. 

 

d) Bruk av enhver form for våpen og fyrverkeri er forbudt.

 

e) Bommen ved innkjørsel til campingplassen er stengt i tidsrommet 23.00 – 07.00 i skolens sommerferie. 

 

 

 

§ 3 Miljø 

 

a) Avfall sorteres og legges i avfallscontainere. 

 

b) Bilvask på campingplassen er ikke tillatt. 

 

c) Hunder holdes i bånd, og luftes utenfor campingområdet. Husk å ta med pose.

 

 

 

§ 4 Trivsel 

 

a) Radio, TV, musikkinstrumenter etc. brukes med omtanke og hensyn. Det betyr lav lydstyrke om dagen, og absolutt stillhet om natten mellom kl. 23.00 – 08.00. 

 

b) Ballspill nær campingenhetene er ikke tillatt. Fotballsparking etc. tillates på dertil anvist plass ved lekeplassen. Spill eller lek som kan være sjenerende eller farlig for andre er ikke tillatt. 

 

c) Gjester som opptrer beruset, åpenlyst inntar alkohol eller andre rusmidler, viser usømmelighet eller forstyrrer ro og orden skal vises bort, om nødvendig med politiets hjelp. Det samme gjelder gjester som foretar avtrede utenfor de oppsatte klosetter, eller på annen måte forurenser plassen. 

 

d) På den tildelte plassen skal gjesten sørge for god orden og renslighet. 

 

e) Salg på plassen er kun tillatt med campingplassens skriftlige samtykke. 

 

 

 

§ 5 Ansvar 

 

a) Campingplasseieren eller hans personale kan ikke påta seg ansvar for gjestens eiendeler. Dette gjelder også eiendeler som er oppbevart inne i hytter eller rom.

 

b) Skade som blir påført bedriften eller andre gjester må dekkes etter gjeldene regler. 

 

c) Campingvogner og bobiler må være i godkjent stand i samsvar med gjeldende forskrifter. 

 

d) Campingvogner og bobiler må holdes forsikret mot uhell, tyveri og brann. De må også utstyres og følge regler i henhold til brannforskrifter. 

 

 

 

§ 6 Avreise 

 

Dersom ikke annet er avtalt skal campingtomten forlates senest kl. 11.00 

 

Ved avreise må det benyttede område etterlates reint og ryddig. 

Følg disse enkle reglene og både du og de andre gjestene vil få et hyggelig opphold

Hamre Familiecamping står fritt til å endre generelle ordensregler og lignende kontinuerlig.